توضیحات کامل :

 

توضیحات:
 فایل پاورپوینت تهیه ی مدل ریاضی آبخوان با استفاده از GMS،در حجم 63 اسلاید قابل ویرایش.
بخشی از متن:
مدل سه بعدی تفاضل محدود جریان آب زیرزمینی  (MODFLOW) برای اولین بار توسط مک دونالد و هارباگ (1988) ارائه شد که امروزه به صورت یک مدل استاندارد، قابل اعتماد و تأیید شده در آمده است.
پارامترهای مدل به سه گروه تقسیم می‌شوند:
زمان
مکان 
ویژگی‌های هیدروژئولوژیک
و...
این نرم افزار محیطی جامع و گرافیکی برای انواع مدل های آب زیرزمینی را فراهم می کند.
 کدهای مدل سازی که توسط این نرم افزار پشتیبانی می شوند:
UTCHEM, FEMWATER, SEEP2D, MODPATH, SEAM3D, RT3D,
           ART3D, MODAEM, MT3DMS, MODFLOW-2000, PEST and UCODE.   
 این نرم افزار دارای ساختاری مدولار (Modular) می باشد که از یک برنامه ی اصلی و یک سری از 
      برنامه های فرعی به نام ماژول یا مدول (Module) تشکیل شده است. 
 ماژول های این نرم افزار عبارت اند از:
TIN, Borehole, Solid, 2D&3D Scatter Point, 2D&3D Mesh, 2D&3D Grid, Map and  GIS Module.
این فایل با فرمت پاورپوینت در 63 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است. 
پاورپوینت تهیه ی مدل ریاضی آبخوان با استفاده از GMS

 فایل پاورپوینت تهیه ی مدل ریاضی آبخوان با استفاده از GMS،در حجم 63 اسلاید قابل ویرایش.
بخشی از متن:
مدل سه بعدی تفاضل محدود جریان آب زیرزمینی  (MODFLOW) برای اولین بار توسط مک دونالد و هارباگ (1988) ارائه شد که امروزه به صورت یک مدل استاندارد، قابل اعتماد و تأیید شده در آمده است.
پارامترهای مدل به سه گروه تقسیم می‌شوند:
زمان
مکان 
ویژگی‌های هیدروژئولوژیک
و...
این نرم افزار محیطی جامع و گرافیکی برای انواع مدل های آب زیرزمینی را فراهم می کند.
 کدهای مدل سازی که توسط این نرم افزار پشتیبانی می شوند:
UTCHEM, FEMWATER, SEEP2D, MODPATH, SEAM3D, RT3D,
           ART3D, MODAEM, MT3DMS, MODFLOW-2000, PEST and UCODE.   
 این نرم افزار دارای ساختاری مدولار (Modular) می باشد که از یک برنامه ی اصلی و یک سری از 
      برنامه های فرعی به نام ماژول یا مدول (Module) تشکیل شده است. 
 ماژول های این نرم افزار عبارت اند از:
TIN, Borehole, Solid, 2D&3D Scatter Point, 2D&3D Mesh, 2D&3D Grid, Map and  GIS Module.
این فایل با فرمت پاورپوینت در 63 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.