توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

 

چکیده:

لایه های نرم افزار
نرم افزار های سیستم عامل

نرم افزارهای توسعه امکانات سیستم

نرم افزارهای پایگاه داده / نرم افزارهای ارتباطی داده ها

نرم افزارهای  مفسر / نرم افزارهای  مترجم

 نرم افزارهای کاربردی / نرم افزارهای تسهیلاتی

وضعیت کنونی صنعت نرم افزار در ایران

تقاضا

سرمایه

نیروی انسانی

فناوری

توضیحات جدول بازار نرم افزار

1- تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سیستمی و ابزارهای نرم افزاری داخلی

2- پشتیبانی نرم افزارها و بسته های نرم افزاری خارجی

3- تولید و پشتیبانی نرم افزارهای کاربردی ، صنعتی و مخابراتی سفارش مشتری داخل

4- تولید و پشتیبانی بسته های نرم افزاری کاربردی داخل

5- راهبری و راه اندازی نرم افزارهای کاربردی داخل که توسط سازمان هایی به غیر از تولید کننده اصلی انجام می شود.

6- تولید و پشتیبانی نرم افزارهای کاربردی ، صنعتی و مخابراتی جهت مشتریان خارجی