توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت بهرام شیر دل 20 اسلاید

 

فهرست مطالب:

*رزومه  فعالیتهای معماری شیردل 
*تفکّرات شیردل 
*رویکرد شکلی به معماری هادی میرمیران و بهرام شیردل
*استفاده از دیاگرام فرم آثار معماری
*استفاده از دیاگرام فرم آثار هنری و طبیعت
*استفاده از دیاگرام دو فرم و فضای بینابین
*استفاده از دیاگرام‌های هندسه فولد
*استفاده از دیاگرام فرم آثار هنری
*استفاده از دیاگرام فرم بدون مرکز
*نتیجه گیری