توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت هنر گوتيک 63 اسلاید

 

بخشی از مطلب: 


*نام گذاری واژه گوتیک:اولین بار منتقدان عصررنسانس به تمسخر ؟؟؟...

*علت:عدم انطباق هنر گوتیک با معیارهای یونان وروم کلاسیک را خوار می شمردند.

*یاد کردن انسان های سده 13و14از کلیسای گوتیک به نام هایی چون :  اوپوس مدرنوم (اثر نوین)  یا فرانسیگنوم (اثر فرانکی)