توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت موزه گوگنهایم بیلبائو 89 اسلاید

 

فهرست مطالب

ایده طرح 
تحلیل حجم بنا 
نمای غربی کیاسما
تحلیل ورودی 
تحلیل پلان
پلان همکف 
دیاگرام روابط فضایی طبقه همکف
پلان طبقه اول
پلان طبقه دوم
پلان طبقه سوم
پلان طبقه چهارم
تقسیم بندی فضاهای طبقه همکف
تقسیم بندی فضاهای طبقه اول
تقسیم بندی فضاهای طبقه دوم
تقسیم بندی فضاهای طبقه سوم
تقسیم بندی فضاهای طبقه چهارم
مسیرهای حرکت بازدید کنندگان
سیرکلاسیون عمودی
دید به   بیرون
کمترین میزان نور گیری از جداره ها در انتهای شمالی
گالری با نور گیری از سقف
نورگیری از پنجره ای در نمای شرقی
گالری با نورگیری از سقف
نور گیری از سقف در دالان مرکزی
نمایشگاه دائم با نورگیری سقفی
سرسرای ورودی
کارگاه کودکان
پلکان
رامپ مرتبط طبقه دوم و سوم
منابع